Hidroponik

BAZAAR
Basil
BASIL
  Rp 5.500
Surabaya, Jawa Timur
BAZAAR
Selada Daun Merah
SELADA DAUN MERAH
  Rp 5.000
Surabaya, Jawa Timur
BAZAAR
Vertical NFT Kit - Besar
VERTICAL NFT KIT - BESAR
  Rp 3.200.000
Surabaya, Jawa Timur
BAZAAR
Vertical NFT Kit - Kecil
VERTICAL NFT KIT - KECIL
  Rp 2.000.000
Surabaya, Jawa Timur
BAZAAR
Nutrisi AB Mix
NUTRISI AB MIX
  Rp 30.000
Surabaya, Jawa Timur
BAZAAR
Tomat Cherry
TOMAT CHERRY
  Rp 4.500
Surabaya, Jawa Timur
BAZAAR
Parcel Sayuran
PARCEL SAYURAN
  Rp 175.000
Surabaya, Jawa Timur
BAZAAR
Romaine Lettuce
ROMAINE LETTUCE
  Rp 5.000
Surabaya, Jawa Timur
BAZAAR
Selada Batavia
SELADA BATAVIA
  Rp 5.000
Surabaya, Jawa Timur
BAZAAR
Endive
ENDIVE
  Rp 5.000
Surabaya, Jawa Timur